Welcome to CAMEI EU project

Hovedaktiviteter

  • Koordinere forskningsaktiviteter og forskningspolicy mot utviklingen av fornyet utdanningsmateriell og -programmer
  • Oppmuntre til nye trender for at arbeidsstyrken i EU og USA i helsesektoren tilegner seg ny kunnskap
  • Sørge for transnasjonal tilgang til forskningsinfrastruktur for partnerne både fra EU og USA og etablere et nettverk for best praksis i medisinsk informatikkutdanning.
  • Berede grunnen slik at helsearbeidere får IT-kompetanse og derigjennom etablere tillitt til eHelse.

Project presentation

The project

EU og nasjonal policy har identifisert IT-kompetansentil arbeidsstyrken innen helsetjenesten som et viktig element for å oppnå større sosial inkludering. Digitale ferdigheter gir en åpning til støttende nettverk, pasientgrupper med ekspertkompetanse, råd, informasjon og nye muligheter for læring, sosiale nettverk med mer. CAMEI-prosjektet gir verktøy og retningslinjer for deling oggjenbruk av både programmer og teknologi for bruk i nytt undervisningsmateriell.

CAMEI og veikartet for det transatlantiske eHelse / helse-IT samarbeidet

CAMEI og veikartet for det transatlantiske eHelse / helse-IT samarbeidet