CAMEI og veikartet for det transatlantiske eHelse / helse-IT samarbeidet

CAMEI og veikartet for det transatlantiske eHelse / helse-IT samarbeidet

  • Muliggjøre samarbeid mellom identifiserte og andre interessegrupper
  • Foreslå infrastruktur for å sørge for aksess til profesjonelle utviklingstjenester
  • Analysere kompetanse som kreves av den varierte arbeidskraften innen helsetjenester og eHelse/helse IT.
  • Identifisere en læreplan som tar opp kompetanser i EU og USA
  • Identifisere beste praksis for å dele, gjenbruke, og opprette utdanningsmateriell gjennom studier av åpne digitale samlinger av casestudier, scenarioer og utdanningsmateriell
  • Nye modeller for utdanning / samarbeid mellom ansatte for CPD/CME -programmer for EU og USA
  • Oppmuntre til at Helse / medisinsk informatikk blir et eget distinkt fag