Hovedaktiviteter

  • Koordinere forskningsaktiviteter og forskningspolicy mot utviklingen av fornyet utdanningsmateriell og -programmer
  • Oppmuntre til nye trender for at arbeidsstyrken i EU og USA i helsesektoren tilegner seg ny kunnskap
  • Sørge for transnasjonal tilgang til forskningsinfrastruktur for partnerne både fra EU og USA og etablere et nettverk for best praksis i medisinsk informatikkutdanning.
  • Berede grunnen slik at helsearbeidere får IT-kompetanse og derigjennom etablere tillitt til eHelse.
  • Fremme internasjonal dialog om policy og samarbeid innen medisinsk helseinformatikk
  • Få istand en klinisk praksis som er fundert på retningslinjer for klinisk praksis for telemedisintjenester
  • Dekke det digitale gapet mellom helsearbeidere innen eHelse/Helse-IT