Kort beskrivelse

EU og nasjonal policy har identifisert IT-kompetansentil arbeidsstyrken innen helsetjenesten som et viktig element for å oppnå større sosial inkludering. Digitale ferdigheter gir en åpning til støttende nettverk, pasientgrupper med ekspertkompetanse, råd, informasjon og nye muligheter for læring, sosiale nettverk med mer. CAMEI-prosjektet gir verktøy og retningslinjer for deling oggjenbruk av både programmer og teknologi for bruk i nytt undervisningsmateriell. Dette muliggjør nye måter å øke kunnskap og IT-ferdigheter på for dyktige medarbeidere i helsevesenet, og kan brukes i forskjellige sammenhenger samtulike språk og kulturer i EU og USA.

CAMEI har som mål å koordinere forskningsaktiviteter og -policy for å bidra til  utvikling av fornyet undervisningsmateriell og programmer og for å arbeide for nye trender for å skaffe ny kunnskap i forbindelse med implementering av eHelse- systemer i praksis. Prosjektet vil sørge for transnasjonal tilgang til forskningsinfrastruktur fra partnere i EU og USA og etablere et nettverk av beste praksis i medisinsk utdanningsinformatikk. Partnerne i CAMEI er eksperter i å tilby IT-kompetansetil arbeidsstyrken innen helsetjenester ved hjelp av ulike teknologier og læringstilnærminger.

CAMEI vil bidra til å bedre helsetjenesten som tilbys av et bredt spekter av profesjoner i helsetjenesten. Det finnes en rekke barrierer som hindrer en bredere bruk av eHelse, herunder manglende bevissthet om, og tillit til eHelse blant helsearbeidere. CAMEI vil bidra til innovasjon innen e-helse i Europa ved å berede grunnen for dyktige IT- medarbeidere blant helsearbeidere, og prosjektets resultater planlegges å bli brukt av Helseprogrammet 2014-2020 og Horizon 2020 under " Helse, demografiske endringer og velvære".