Welcome to CAMEI EU project

Huvudaktiviteter

  • Samordna forskning och riktlinjer för att utveckla förnyade utbildningsmaterial och program
  • Öka nya trender för att förvärva ny kunskap hos vårdpersonal i EU och USA
  • Främja transnationell tillgång till forskningsinfrastruktur från både EU och USA partner och etablera ett nätverk av bästa praxis i Medical Education Informatik
  • Skapa grundförutsättningar för sjukvårdspersonal att förvärva IT-kompetens och upprätta förtroende för förtroende e-hälsa
  • Främja dialog om riktlinjer och internationellt samarbete inom Medical Education Informatik

Project presentation

The project

Att adressera IT-kompetens för arbetskraft inom vården ses som en viktig del i att uppnå större social integration. Det har fastställs i EU och i nationella riktlinjer. Digital kompetens erbjuder en inkörsport till stödjande nätverk, expert patientgrupper, rådgivning, information och nya inlärningsmöjligheter, sociala nätverk med mera.

CAMEI och den transatlantiska vägkartan för samarbete inom eHälsa

CAMEI och den transatlantiska vägkartan för samarbete inom eHälsa