CAMEI och den transatlantiska vägkartan för samarbete inom eHälsa

CAMEI och den transatlantiska vägkartan för samarbete inom eHälsa

  • Möjliggöra samarbete mellan identifierade och intresserade avnämnare
  • Föreslå infrastruktur för att främja tillgång till  professionella utvecklingstjänster
  • Analysera kompetenser inom ehälsa som krävs av de olika vårdarbetare
  • Identifiera kurser som adresserar dessa kompetenser i EU och USA
  • Identifiera de bästa metoderna för att dela, återanvända, återanvända och skapa utbildningsmaterial genom öppna databaser av fallstudier, scenarier och utbildningsmaterial
  • Nya former av utbildningar/samarbete mellan arbetsgivare för fortbildning i EU och USA
  • Stärka Hälso/Medicinsk informatik som en tydlig profession