Huvudaktiviteter

  • Samordna forskning och riktlinjer för att utveckla förnyade utbildningsmaterial och program
  • Öka nya trender för att förvärva ny kunskap hos vårdpersonal i EU och USA
  • Främja transnationell tillgång till forskningsinfrastruktur från både EU och USA partner och etablera ett nätverk av bästa praxis i Medical Education Informatik
  • Skapa grundförutsättningar för sjukvårdspersonal att förvärva IT-kompetens och upprätta förtroende för förtroende e-hälsa
  • Främja dialog om riktlinjer och internationellt samarbete inom Medical Education Informatik
  • Förstärka arbetet kring evidensbaserade kliniska riktlinjer för telemedicin tjänster
  • Adressera den digitala klyftan hos vårdpersonalen i e-hälsa